Netwerkorganisatie ‘Bedrijfsarts2022’

samen sterk werkt!

Arbodienst of maatschap

Ervaren artsen beschikbaar

De SPAP beschikt over een ruim aanbod aan artsen die in opleiding zijn of in opleiding gaan.

Op dit moment zijn  er meer dan 25 artsen die  via de SPAP werken, of gaan werken. Het zijn allemaal artsen die over de nodige ervaring beschikken. De meeste zijn zij-instromers. Dat wil zeggen ze zijn geregistreerd huisarts of medisch specialist. Of het zijn weliswaar basisartsen, maar met ervaring als anios bedrijfsgeneeskunde, als militair arts, of anderszins.

De meeste artsen werken als ZZP-er. U kunt ze inhuren via de SPAP.

Door een efficiënte organisatie hanteren we scherpe tarieven, lager dan andere detacheringsbureaus.

Vraag snel een offerte aan:  wera.dejoode@bedrijfsarts2022.nl

Opleidingsinstelling worden zonder zorgen

1. Praktijkscholing bij uw arbodienst
De Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP) is, in samenwerking met arbodiensten erkend door de RGS als opleidingsinstelling voor het specialisme bedrijfsgeneeskunde. De praktijkopleiding vindt plaats bij een partner arbodienst. Dat gebeurt onder toezicht van uw eigen praktijkopleider of die van een collega via de SPAP.  U dient wel zelf te zorgen voor een geregistreerde bedrijfsarts onder wiens supervisie de arts werkt. De arts is geen bedrijfsarts dus niet zelfstandig bevoegd.

2. Praktijkscholing door erkende praktijkopleiders
Heeft u geen praktijkopleider in dienst of bent u zelf geen praktijkopleider? Dan wordt de praktijkscholing begeleid door de ervaren praktijkopleiders van de Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP).

3. ZZP-er of in loondienst?
De meeste artsen die voor de SPAP werken, geven er de voorkeur aan om als ZZP-er te werken. Hebt u zelf een arts in loondienst? Dan kan deze arts ook via de SPAP de opleiding volgen. U betaalt dan een vast bedrag per maand.

4. Scholing en opleiding

Via IKA Academy biedt de SPAP een intensief introductieprogramma bestaande uit een introductiedag en een  training die bestaat uit vier modules van twee dagen. Deze opleidingen zijn verplicht voor artsen die via de  SPAP gaan werken. Ook al heb je jarenlang ervaring als huisarts of specialist:  bedrijfsarts zijn is echt iets anders. De artsen zijn mede daarom al snel ”op niveau”.

5. Tweejarige beroepsopleiding voor huisartsen en specialisten
De meeste artsen bij de SPAP zijn huisarts of specialist. Daarom ontwikkelen SPAP en NSPOH een tweejarige beroepsopleiding die is afgestemd op deze specifieke doelgroep. Deze opleiding gaat begin 2021 van start

6. Ondersteuning bij inwerken
De  SPAP vindt het belangrijk dat artsen goed ingewerkt worden in dit voor hen nieuwe werkveld. In overleg met u en de arts stellen we een inwerkprogramma samen en maken we afspraken over de kosten.

7. Advies en ondersteuning
Via een helpdesk staat Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP) u terzijde bij voorkomende vragen en problemen.
Al deze diensten zijn beschikbaar voor partners van Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP).

Geen werving, geen opleidingsrompslomp en geen werkgeversrisico’s. Maar wel een goed opgeleide bedrijfsarts. Dat is wat Bedrijfsarts2022 u biedt.

Praktische aspecten

Er zijn verschillende mogelijkheden.

    1. 1. De arts is al bij u in dienst?
    Dan hanteren wij een all-in tarief per maand. Tarief op aanvraag. All-in betekent: de kosten van de theoretische scholing, praktijkopleider, ondersteunende activiteiten en het behoud van de erkenning zijn inbegrepen
    1. 2. De SPAP detacheert de arts bij u.
    U betaalt per declarabel uur een fee aan de SPAP. De kosten van de opleiding worden door de SPAP betaald.

Meedoen?

Stap 1/ afspraak

Heb u interesse? Dan komen we graag bij u langs om uw wensen te bespreken.

Stap 2/ praktijk als opleidingspraktijk en sluiten partnercontract

Uw praktijk dient te voldoen aan de eisen die het zijn van een opleidingspraktijk met zich meebrengt. Dan kan uw praktijk partner worden in het erkende samenwerkingsverband.

Stap 4/ match van praktijk en arts

Op basis van de wensen van uw praktijk  en op de wensen van de arts zoekt de SPAP naar de beste match. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over wie er in uw praktijk komt werken.

Stap 5/ beginnen

Zij-instromers moeten een jaar arbo ervaring opdoen. In de meeste gevallen is er voor uw arbodienst een arts beschikbaar die snel kan beginnen

Word snel partner van de SPAP

De belangstelling onder praktijken, maatschappen en arbodiensten is groot. Misschien wel groter dan het aantal artsen dat mee wil doen. In dat geval volgen we het principe dat de SPAP de praktijken benadert op volgorde van het tijdstip waarop ze partner zijn geworden.
Dus: ‘’Wie het eerst komt die het eerst maalt’’